Kniha návštev

Dátum 30.08.2018

Vložil AlbertBainc

Titulok How To Prevent Prostate Problems And Diseases?

Odpovedať

The men's prostate is the central a part of a male's reproductive :. It secretes fluids that aid in the transportation and activation of sperm. The prostate gland is located just while watching rectum, below the bladder and surrounding the urethra. When there is prostate problem, in most cases really miserable and inconvenient to the patient as his urinary system is directly affected.

The common prostate health problems are prostate infection, enlarged prostate and cancer of prostate.Prostate infection, also referred to as prostatitis, is regarded as the common prostate-related condition in men younger than 55 yrs . old. Infections from the men's prostate are classified into four types - acute bacterial prostatitis, chronic bacterial prostatitis, chronic abacterial prostatitis and prosttodynia.

Acute bacterial prostatitis could be the least common of types of prostate infection. It is a result of bacteria located in the large intestines or urinary tract. Patients may experience fever, chills, body aches, back pains and urination problems. This condition is treated by making use of antibiotics or non-steroid anti-inflammatory drugs (NSAIDs) to alleviate the swelling.

Chronic bacterial prostatitis is often a condition connected with a particular defect in the gland along with the persistence presence of bacteria within the urinary tract. It can be due to trauma to the urinary tract or by infections received from other regions of the body. A patient may go through testicular pain, lower back pains and urination problems. Although it is uncommon, it may be treated by removal of the prostate defect followed by the utilization antibiotics and NSAIDs to treat the redness.

Non-bacterial prostatitis accounts for approximately 90% of all prostatitis cases; however, researchers have not to determine what causes these conditions. Some researchers feel that chronic non-bacterial prostatitis occur due to unknown infectious agents while other think that intensive exercise and lifting could cause these infections.

Maintaining a Healthy Prostate

To prevent prostate diseases, an appropriate diet is important. These are some in the things you can do to keep your prostate healthy.

1. Drink sufficient water. Proper hydration is important for overall health and it will also keep your urinary track clean.

2. Some studies claim that several ejaculations per week will assist to prevent prostate type of cancer.

3. Eat steak sparingly. It has been shown that consuming more than four meals of beef per week will increase the risk of prostate diseases and cancer.

4. Maintain an effective diet with cereals, vegetable and fruits to make certain sufficient intake of nutrients needed for prostate health.

The most crucial measure to adopt to make certain a wholesome prostate is always to select regular prostate health screening. If you are forty years and above, you must choose prostate examination at least annually.

Dátum 14.10.2012

Vložil Ceplecicky

Titulok Vychod Zapad

Odpovedať

https://forum.firesport.eu/viewtopic.php?f=8&t=31722&start=15

Dátum 18.01.2012

Vložil florian

Titulok vyzva

Odpovedať

Vážení členovia DPO SR!
Mimoriadny zjazd Zväzu požiarnej ochrany SSR, ktorý sa uskutočnil 15. a 16. marca 1990 v Bratislave, napriek deklarovaniu novej nástupnickej organizácie, ktorou sa stala Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky, v konečnom dôsledku zlikvidoval jednotnú hasičskú organizáciu na území Slovenska. Organizáciu, ktorá vďaka jednotnosti prežila nielen 1. Československú republiku, 2. svetovú vojnu, obdobie fašizmu ale aj obdobie socializmu. Fatálnym dôsledkom tohto zjazdu je rozbitie jednotného hasičstva a vyprofilovanie hasiča - príslušníka, zamestnanca a člena hasičskej jednotky, bez jednotného, systémového vedenia a odbornej pripravenosti. Navyše, napriek proklamovaniu sa nepodarilo, za vyše dvadsať rokov, dostať jednotné hasičstvo, ale ani dobrovoľné hasičstvo, ako také, do zákona. Cez zákon sa vyprofiloval len Hasičský a záchranný zbor MV SR. A to do formy štátnej služby a určitej formy „nenahraditeľnosti“. Dodnes, napriek určitým snahám, neexistuje jednotné Odborné vedenie závodných útvarov a zborov. Zo zákona 314/2001 Z. z. sa pomaly ale isto vytratila úloha dobrovoľného hasičstva na úkor obecných hasičských útvarov a zborov. Pritom, práve dobrovoľné hasičské zbory sa ' stávajú, pri absencii ochrany pred požiarmi a CO v učebných osnovách všetkých stupňov vzdelávania, jedinými vychovávateľmi mládeže v tejto oblasti vo väčšine našich obci.
Vážení členovia DPO SR. Za uvedené obdobie sme prišli o firmy s dlhoročnou tradíciou, ktoré mali vytvárať zisk pre jej samotnú činnosť. Pritom, dodnes sa nenašiel konkrétny vinník ich kolapsu. Zásluhou toho si dnes nevieme predstaviť činnosť bez štátnej dotácie. Realizuje sa odpredaj doterajšieho majetku. Dokonca sme došli do štádia, keď sme sa vzdali, na úkor športu, previerok obecných hasičských zborov a tým aj zodpovednosti za ich odbornú prípravu. Vo väčšine prípadov sme prestali byť pre odbornú štátnu správu a samosprávu - starostov, odbornými partnermi v oblasti ochrany pred požiarmi. Dokonca, dochádzame do štádia, keď vedenie DPO SR dáva, svojim návrhom, prednosť výške členského príspevku pred podporou masovej členskej základni. Skutočne sme chceli dôjsť do tohto štádia? Neexistuje iná možnosť? Existuje! Dnes, po piatich rokoch môžeme, ako radoví členovia, prehovoriť do smerovania celej organizácie. Cez výročné členské schôdze, cez voľbu delegátov na Okresné valné zhromaždenie delegátov DHZ, svojho zástupcu do Krajského výboru DPO, delegátov OV DPO resp. ÚzV DPO na Republikové valné zhromaždenie delegátov OV DPO a ÚZV DPO a svojho zástupcu v Sneme DPO SR.
Vážení členovia DPO SR ,
Vyzývame Vás, aby ste za delegátov zvolili skutočne tých, komu ide O dobrovoľné hasičstvo. Tých, ktorým nejde o funkcie a o hodnosti, ale tých, ktorí chcú napĺňať základné poslanie dobrovoľného hasičstva, ktorým je pomoc blížnemu. Ktorí sa neboja zodpovednosti a sú ochotní tejto úlohe obetovať veľa voľného času. Na princípe dobrovoľnosti. Už naši predkovia v roku 1933 legislatívne uzákonili, že každá obec má mať riadne a odborne vycvičené hasičstvo. Pritom najvýhodnejším pre obec je dobrovoľné hasičstvo. A to neexistuje bez odbornej spôsobilosti, výcviku ale aj previerok svojej pripravenosti. Samozrejme, s maximálnym využitím technických a priestorových podmienok, aké je schopná obec pre svojich hasičov poskytnúť. Vráťme dobrovoľnému hasičstvu, aj v podmienkach DPO SR, silu jednotnej hasičskej organizácie, partnerky odbornej štátnej správy a samosprávy!
Signatári výzvy: DHZ Priekopa , DHZ TU vo Zvolene , DHZ Jelšava
Súhlasné stanoviská posielajte na adresu : florian@florian.sk
Poštová adresa: Florian sro., Priekopská 26, 036 08 Martin

Dátum 10.01.2012

Vložil roman

Titulok sajfa

Odpovedať

drzim palce

Dátum 09.07.2011

Vložil Adika

Titulok Chvala :)

Odpovedať

Aj tak ste proste makaci :)) drzim Vam palce

Dátum 09.07.2011

Vložil Andrej

Titulok Re:Chvala :)

Odpovedať

Dakujeme velmi krasne :)

Dátum 22.06.2011

Vložil hasic

Titulok sutaz

Odpovedať

neviete mi povedat ci kdesy 25.6.2011 neni u vas na orave niaka sutaz okrem krajskeho kola.

Dátum 25.06.2011

Vložil Tomas

Titulok Re:sutaz

Odpovedať

my sme Liptov ,,, orava je trosku vyssie

Dátum 21.06.2011

Vložil sportfire

Titulok vsetko pre hasicov

Odpovedať

Dovoľte mi, aby som Vám predstvil Firmu SportFire, ktorá sa zaoberá distribúciou, úpravou, výrobou a predajom športovej výzbroje a výstroje pre dobrovoľné hasičské zbory na Slovensku. Požiarny šport na Slovensku zaznamenal v posledných rokoch obrovský rast smerom hore a preto Vám chceme ponúknuť to najlepšie, najkvalitnejšie, čo momentálne hasičských trh ponúka. Preto naša firma ponúka pre DHZ-ky špičkovú výzbroj a výstroj na dosahovanie tých najlepších výkonov.

Viac informácií:
mail: sportfire@centrum.sk
mobil: 0918 97 37 72

Skúste navšitiť našu stránku www.sportfire.sk ktorá Vám predstaví ponúkaný tovar a uľahčí nakupovanie..

S pozdravom kolektív SPORTFIRE

Dátum 24.06.2011

Vložil gaco

Titulok Re:vsetko pre hasicov

Odpovedať

Nič moc obchod