Útok SSHL Ženy

 

10m nábeh hadice 2 x B  4 x C nástreková čiara 70m terče SSHL

 

DHZ Ľ. Terč P. Terč Výsledný čas Umiestnenie
Hliník n Váhom dorky 17.341 17.342 17.342 1
Setechov 17.472 17.719 17.719 2
Hliník n Váhom 18.595 16.956 18.595 3
Bytčica 17.725 19.065 19.065 4
Korňa 18.199 19.535 19.535 5
Bytča 19.522 19.548 19.548 6
Jablonové 30.189 31.941 31.941 7

 

Útok SSHL Muži

 

10m nábeh hadice 2 x B  4 x C nástreková čiara 70m terče SSHL

 

DHZ Ľ. Terč P. Terč Výsledný čas Umiestnenie
Bobrovček 13.568 13.426 13.568 1
Podvysoká 13.711 13.473 13.711 2
Štôľa 13.815 13.998 13.998 3
Setechov 14.167 14.133 14.167 4
Staškov 13.809 14.196 14.196 5
 Malá Bytča 13.802 14.328 14.328 6
Jablonové 14.479 14.043 14.479 7
Likavka 14.921 14.375 14.921 8
Rakša 14.487 14.939 14.393 9
Relov 14.999 14.647 14.999 10
Nižné Ružbachy 13.990 15.015 15.015 11
Hliník nad Váhom 14.657 15.505 15.505 12
Trnové 15.508 15.345 15.508 13
Korňa 15.791 15.608 15.791 14
Predmier 16.346 15.148 16.346 15
Rosina 16.348 15.098 16.348 16
Socovce 15.521 16.679 16.679 17
Rudinka 13.927 17.206 17.206 18
Bytča 17.381 15.256 17.381 19
Pavlová Ves 26.274 27.579 27.579 20
Háj 30.286 30.801 30.801 21
Bijacovce N N N 22-26
Mojšova Lúčka N N N 22-26
Exhibičný útok 1 14.964 14.584 14.964 22-26
Trstené 16.094 17.785 17.785 22-26
Exhibičný útok 2   18.596 18.596 22-26