Útok Ženy 2011

 10m nábeh hadice 2 x B75 4 x C45 nástreková čiara 70m tvrdosť terčov 4 kg

 DHZ  Ľ. Terč P. Terč Výsledný čas Umiestnenie
 Trstené 34,00 N NP  4.
 Trnovec  37,44 41,75 37,44 3.
Iľanovo 25,26 24,66 25,26 1.
K. Lehota  27,28  26,23 27,28 2.

Najlepšia prúdarka sa stala pravá prúdarka z Iľanova Janka Ždilová z dosiahnutím časom 24,66. Blahoželáme

 

Útok Muži 2011

 10m nábeh hadice 2 x B75 4 x C45 nástreková čiara 70m tvrdosť terčov 4 kg

DHZ Ľ. Terč P. Terč Výsledný čas Umiestnenie
Bobrovček 15,24 15,55 15,55 1.
Krmeš 21,60 20,96 21,60 6.
Jalovec 15,76 16,86  16,86 3.
Trstené 22,45 21,51 22,45 8.
Hybe 19,32 19,64 19,64 4.
Pavlová Ves 20,92 28,79 28,79 11.
P. Ľupča 27,18 34,71 34,71 13.
Važec 23,68 28,87 28,87 12.
L.Trnovec 21,84 22,91 22,91 9.
L. Teplá 19,27 19,81 19,81 5.
Bobrovec 25,80 N NP 14.
Vikartovce 17,16 22,12 22,12 7.
K. Lehota 28,58 27,53 28,28 10.
Iľanovo 16,46 15,81 16,46 2.

 Najlepší prúdar sa stal ľavý prúdar z Bobrovčeka Milan Kelušák z dosiahnutím časom 15,24. Blahoželáme