Rok 2013

Severoslovenská Hasičská Liga 2013

( Tenké hadice )

Celkové umiestnenie na 3 mieste

Najlepší čas dosiahnutý v tejto lige 13:568

 

Dátum Miesto Čas LP Čas PP Umiestnenie
15.6.2013 Malá Bytča 20,935 20,976 12
22.6.2013 Trnové N N 12
23.6.2013 Rosina 14,000 13,837 1
30.6.2013 Rudinka 14,056 14,115 2
13.7.2013 Hliník N. Váhom 13,579 13,807 1
20.7.2013 Bytča 13,846 14,906 6
28.7.2013 Podvysoká 25,288 25,481 12
3.8.2013 Jablonové 13.413 16,466 6
10.8.2013 Likavka 13,499 13,870 3
11.8.2013 Bobrovček 13.568 13.426 1
24.8.2013 Predmier 15,040 13,611 4

 

Turčianska Hasičská Liga 2013

( Tenké hadice )

Priebežné umiestnenie na 1 mieste

Najlepší čas dosiahnutý v tejto lige 13:37

Rekord Ligy !!!

 

Dátum Miesto Čas LP Čas PP Umiestnenie
2.6.2013 Dolná Štubňa 19,06 19,06 7
15.6.2013 Turčianske Teplice 14,27 14,55 1
30.6.2013 Mošovce 13,75 15,14 2
6.7.2013 Blážovce 15,55 15,55 2
13.7.2013 Háj 13,35 13,37 1
3.8.2013 Kláštor Stanica 14,59 13,80 1
10.8.2013 Rakša 14,04 14,71 1
18.8.2013 Kamenná Poruba 13,742 13,749 1
7.9.2013 Socovce      

 

Iné súťaže 2013

 

Dátum Miesto Čas LP Čas PP Štafeta Umiestnenie Hadice
5.5.2013 Žlina 14:452 14:929 Florian 5 Tenké
18.5.2013 Bobrovec       1 Hrubé
31.5.2013 Bartovice 13,666 13,682 Nočná 3 Tenké
8.6.2013 Lubno 15 13,8 MSL   Tenké
15.6.2013 Moškovec 15,59 13,95 SMHL 14 Tenké
16.6.2013 Liptovský Mikuláš 18 15.30     Hrubé
30.6.2013 Ihrište 13,85 13,29 SMHL 3 Tenké
6.7.2013 Dolný Hričov N N Nočná N Tenké
6.7.2013 Nosice 13,80 13,39 Nočná 3 Tenké
7.7.2013 Štrba 1.p 14,99 14,13 RHLS   Tenké
7.7.2013 Štrba 2.p 14,89 14,35 RHLS 1 Tenké
20.7.2013 Zbora N N SMHL N Tenké
21.7.2013 Korňa 15,08 14,29   1 Tenké
28.7.2013 Podvysoká 14:459 14:036   6 Tenké
4.8.2013 L.Ondrašová     OHL LM 1 Hrubé
18.8.2013 K. Poruba       1 Hrubé
24.8.2013 Podhorie 13:49 13:63 SMHL 3 Tenké
31.8.2013 Bijacovce 13.65 13.79 RHLS 1 Tenké
31.8.2012 Bijacovce 15.42 16.35 Nočná 11 Hrubé