Rok 2014

Iné súťaže 2014

Dátum Miesto Čas LP Čas PP Liga Umiestnenie Hadice
3.5.2014 Žilina 14:275 14:311 Florián 2 Tenké
17.5.2014 Bytčica       2 Tenké
17.5.2014 Poľný Kesov 14:02 14:20 THHL 1 Tenké