Nalievačka

 10m nábeh hadica 1 x B75 tvrdosť terča 5 kg

DHZ Výsledný čas Umiestnenie
Bobrovček A 8,500 1.
Bobrovček B 8,781 2.
Jalovec B 9,157 3.
Vikartovce 9,375 4.
Bijacovce 9,422 5.
Smrečany - ženy NP 6.- 10.
Sp. Sobota NP 6.- 10.
P. Lupča NP 6.- 10.
Trstené NP 6.- 10.
Jalovec NP 6.- 10.