Útok RHLS Ženy 2012

 10m nábeh hadice 2 x B  4 x C nástreková čiara 70m tvrdosť terčov 10 kg

DHZ Ľ. Terč P. Terč Výsledný čas Umiestnenie
Štrba 21:20 20:17 21:20 1.
Likavka 20:93 21:48 21:48 2

 

Útok RHLS Muži 2012

 10m nábeh hadice 2 x B  4 x C nástreková čiara 70m tvrdosť terčov 10 kg

 

DHZ Ľ. Terč P. Terč Výsledný čas Umiestnenie
Podvysoká 14:36 13:71 14:36 1.
Štôla 14:24 14:75 14:75 2.
Bobrovček 14:36 15:80 15:80 3.
N. Ružbachy 14:36 16:17 16:17 4.
Bijacovce 16:42 16:34 16:42 5.
Jalovec 16:84 16:14 16:84 6.
P. Lupča 17:41 15:80 17:41 7.
Sp. Sobota 14:15 17:64 17:64 8.
Štrba 23:54 20:56 23:54 9.